Darmspoeling (colon-hydrotherapie)

Deze therapie bestaat uit een spoeling van de darm, gecombineerd met een massage van de buik. Deze techniek, uitgevoerd met de modernste apparatuur, is een veilige methode om ons darmstelsel in een gezonde toestand terug te brengen.

Indicaties

De behandeling is heilzaam voor diverse buikklachten zoals: chronische obstipatie, chronische diarree, een spastische dikke darm en ook voor buikpijnklachten ten gevolge van spanningsklachten. Er zijn echter meer indicaties voor colon-hydrotherapie. Waarschijnlijk omdat het darmstelsel in ons lichaam een belangrijke plaats inneemt, verbeteren door die behandeling van de darm zichtbaar ook andere lichaamsfuncties. Zo zien wij verbetering bij migraine, allergieën, reuma, huidziektes, astma en psychische klachten.

Hoe verloopt de behandeling

Voor de behandeling ligt de patiënt ontspannen op een behandelingsbank. Via een gesloten systeem loopt geleidelijk verwarmd en gefilterd water in de darm. Vervolgens worden de buik en de darmen gemasseerd. Daarna spoelt de machine enkele keren de losgeweekte ontlasting via het systeem uit het lichaam. De behandeling duurt circa 45 minuten. Om een merkbaar resultaat te hebben, zijn drie tot vijf behandelingssessies noodzakelijk.