Wat is Natugenese

NatuGenese is een christelijke organisatie, die zich kenmerkt door het brede aanbod aan natuurgeneeswijzen, therapieën en de uitgebreide aandacht voor de cliënt. Daarnaast gebruiken wij moderne, medische onderzoeksmethoden.

NatuGenese wil in alles rekening houden met Gods Woord en als zodanig binnen de alternatieve geneeswijzen duidelijk het kaf van het koren scheiden. Dit doet zij door registratie bij de gevestigde beroepsverenigingen en door zelf artsen en therapeuten te screenen of men belijdend christen, vakbekwaam en gemotiveerd is.

Daarnaast controleert zij ook de diverse alternatieve geneeswijzen op eventuele occulte achtergrond of leer en wetenschappelijke onderbouwing. NatuGenese wil zich op deze manier onderscheiden binnen de alternatieve geneeskunde, ook wel complementaire geneeskunde genoemd.

Waar staan we voor

 • Rekening houden met Gods Woord.
 • Goede kwaliteit van diensten.
 • Breed aanbod aan natuurgeneeswijzen en therapieën.
 • Samenwerking met reguliere geneeskunde.
 • Binnen de alternatieve geneeswijzen het kaf van het koren scheiden.
 • Uitgebreide aandacht voor de cliënt.
 • Preventie: voorkomen is beter dan genezen.

Onze visie

Wij willen van NatuGenese een uniek christelijk “alternatief” gezondheidscentrum maken waar meerdere artsen, therapeuten, diëtisten in een gebouw kunnen werken en wanneer dit gewenst is, cliënten tijdelijk ook een paar dagen kunnen verblijven voor intensieve behandeling, herstellen of aansterken in een passende omgeving.
Bedoeling is om ongeveer plaats te bieden aan 7 tot 10 personen en dit te realiseren in een nieuw centraal gelegen centrum.
Verder is het wenselijk om ruimte te hebben voor het opslaan en toegankelijk maken van verzamelde en gedocumenteerde publicaties en literatuur voor behandelaars en een breed publiek.
Ook willen we een plaats zijn waar reguliere- en alternatieve therapeuten/artsen samen werken om tussen beide geneeswijzen als het ware een brug te vormen. Zo hoopt NatuGenese tot een betere behandeling van de cliënt te komen.

NatuGenese wil ook de volgende activiteiten uitbreiden

 • dendritische celtherapie en hyperthermie;
 • het verrichten of bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek;
 • het organiseren van cursussen voor christelijke therapeuten;
 • trainingen;
 • symposia (ook toegankelijk voor belangstellenden.