Visie

De visie geeft beknopt weer wat NatuGenese in zijn relevante omgeving waarneemt, wat deze daarin wil realiseren en bereiken, het is dus een dynamisch proces.

NatuGenese wil zich ontwikkelen als een gespecialiseerd centrum voor een gezonde leefstijl met bijbehorend voedingspatroon, waar patiënten terecht kunnen voor een persoonlijk advies.

NatuGenese wil een wezenlijke bijdrage leveren aan kwaliteit van de complementaire gezondheidszorg en met name dat deze geïntegreerd is in de reguliere zorg en daarmee aan het welzijn van mensen. Het richt zich op een vooraanstaande positie in wetenschappelijk onderzoek qua behandeling, ontwikkeling van natuurlijke medicatie en patiëntenzorg. NatuGenese is zowel voor patiënten als hun naaste(n), maar ook voor gezondheid van medewerkers binnen bedrijven.

NatuGenese wil gezien en erkend worden als een innovatieve kwaliteitsorganisatie, die door een krachtig netwerk een goede reputatie heeft verworven door een andere aanpak dan de huidige reguliere en alternatieve methodieken.

Via onderscheidende specialisaties en landelijk verspreide centra streeft NatuGenese naar realisatie van een centraal specialistisch diagnostisch en integraal (natuur en regulier) behandelcentrum met een voorziening voor tijdelijke kortdurende opname.

Menselijke waardigheid en respectvolle behandeling dienen centraal te staan. NatuGenese staat voor duurzaamheid en heeft oog voor mens, natuur, milieu en omgeving.

NatuGenese biedt een uitdagend en ambitieus denk- en werkklimaat waarin plezier, respect, integriteit en dienstbaarheid voorop staan.