Zwangerschapswens

shutterstock_102603098_zwangerHet niet zwanger kunnen worden komt veel voor. Meer dan de helft van de vrouwen wordt niet meteen zwanger. Maar als u na een jaar nog niet zwanger bent is het verstandig om een afspraak met NatuGenese te maken om te kijken waarom u niet zwanger wordt. Bent u al bij de huisarts geweest en blijkt dat u alles geprobeerd hebt om zwanger te worden, ook dan is het ook raadzaam om een afspraak te maken met NatuGenese voordat de hulp van een gynaecoloog wordt ingeschakeld. Een gynaecoloog kan een eventuele oorzaak opsporen bijvoorbeeld door een echoscopie te maken om de baarmoeder, eileiders en eierstokken te bekijken of uiteindelijk een IVF-behandeling voor te stellen. Bij een IVF-behandeling worden eicellen in een laboratorium bevrucht met zaadcellen, om vervolgens als embryo in de baarmoeder te worden teruggeplaatst.  Maar wie weet hoeft het bij u wel helemaal niet zo ver te komen en is het alleen een kwestie de adviezen van NatuGenese op te volgen en afwachten tot u zwanger bent.

Vruchtbaarheid

Als u zwanger wilt worden is het van belang te weten hoe uw algemene gezondheid is. Heeft u of uw partner bijvoorbeeld een (chronische) ziekte of spelen er ziektes mee vanuit het verleden. Het is ook goed om te weten of u gevaccineerd bent tegen Rubella (rode hond).
Daarnaast speelt uw leeftijd een rol. Het aantal beschikbare follikels neemt namelijk drastisch af naarmate u ouder wordt. Op 18 jarige leeftijd heeft u nog zo’n 450.000 follikels maar op 37 jarige leeftijd zijn er dit nog slechts 25.000.
Ook de lengte van uw cyclus speelt een rol. Een cyclusduur tussen de 21 en 35 dagen wordt gezien als ‘normaal’. Bij te korte cyclus rijpen de eicellen niet genoeg en bij een te lange cyclus is er vaak geen echte eisprong.
Het is ook van belang om de voedingsgewoontes in kaart te brengen. Wat eet u en wat is de samenstelling? Hoe wordt het eten verdragen en zijn er voedselallergieën?
Ook dient het medicijngebruik in kaart gebracht te worden omdat sommige medicijnen een effect hebben op de vruchtbaarheid, dit geldt voor u en uw partner.

Verbeteren van de vruchtbaarheid

Er zijn een aantal zaken die de vruchtbaarheid van zowel de vrouw als de man positief kunnen beïnvloeden. Het verbeteren van de hormoonbalans van de vrouw is een belangrijke factor.
Ook het homocysteïne-gehalte mag niet te hoog zijn omdat een te hoog gehalte aan homocysteïne de kans op vruchtbaarheid verlaagd.
Te veel stress speelt een grote rol in het wel of niet zwanger kunnen worden. Stress beïnvloedt uw lichaam namelijk op allerlei niveaus.
Er wordt altijd veel aandacht geschonken aan de vruchtbaarheid van de vrouw maar het probleem van wel of niet zwanger worden kan ook liggen aan de kwaliteit van het sperma van uw man.

Hormoonbalans verbeteren

Het is van belang dat de hormoonbalans bij de vrouw in evenwicht is. Wanneer er geen goede volgroeide eicel door middel van een eisprong in de eileider terecht komt kan er geen bevruchting plaatsvinden. Dit kan komen door een lichamelijke oorzaak zoals bijvoorbeeld een blokkade of verkleving in de eileider. De eisprong wordt echter ook door een aantal andere factoren beïnvloedt.
Er kunnen hormonale stoornissen zijn waardoor er geen eisprong plaatsvindt. Dit gebeurt onder andere bij: Polycysteus ovarium syndroom, een vervroegde overgang of bij ernstig onder- of overgewicht. Daarnaast kunnen er verklevingen zijn in de baarmoeder of er kan sprake zijn van endometriose (Endometriose is een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies zich kan hechten aan bijvoorbeeld de eileider of eierstok). Sommige vrouwen hebben baarmoederhalsslijm dat slecht doordringbaar is waardoor de zaadcel de eicel niet kan bereiken. Er zijn een aantal natuurmiddelen die de hormoonbalans kunnen verbeteren.

Stressreductie

Stress heeft een grote invloed op het wel of niet zwanger worden van een vrouw. Uit onderzoek blijkt dat Alpha-amylase, een bijproduct van adrenaline de kans op een zwangerschap verminderd (onderzoek Oxford University). Voor mannen kan stress een negatieve invloed hebben op de zaadproductie en kan leiden tot (tijdelijk) verminderde zaadproductie. Tevens verandert de samenstelling van de darmflora door stress. Wanneer er echter sprake is van chronische stress neemt de kans op een zwangerschap nog verder af.
Stress heeft een grote invloed op het wel of niet zwanger worden van u als vrouw. Uit onderzoek blijkt dat Alpha-amylase, een bijproduct van adrenaline, de kans op een zwangerschap verminderd (onderzoek Oxford University). Voor de man kan stress een negatieve invloed hebben op de zaadproductie en kan leiden tot (tijdelijk) verminderde zaadproductie. Tevens verandert de samenstelling van de darmflora door stress. Wanneer er echter sprake is van chronische stress neemt de kans op een zwangerschap nog verder af.

Verbeteren kwaliteit van het sperma

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen om de kwaliteit van het sperma te bepalen. De hoeveelheid zaadcellen in het sperma dient voldoende te zijn. Bij iedere zaadlozing komen normaal tussen de 100 en 200 miljoen vrij, wanneer dit aantal lager is spreekt men van oligozoöspermie (weinig zaadcellen).
Wanneer de zaadcellen onvoldoende beweeglijk zijn, kunnen zij niet bij de te bevruchten eicel komen en vindt er geen bevruchting plaats.
Als laatste dienen de zaadcellen de juiste vorm te hebben.
Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van het sperma de laatste jaren naar beneden gaat. Er zijn een aantal oorzaken te noemen zoals bijvoorbeeld: overmatig alcoholgebruik, lager testosterongehalte door bijvoorbeeld overgewicht, stress, het gebruik van medicijnen, maar ook een tekort aan vitamine C kan voor een verminderde vruchtbaarheid zorgen.
Een andere belangrijke factor is het werken met gevaarlijke stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, chemische of radioactieve stoffen.. In toenemende mate zijn schadelijke stoffen in het milieu en in ons voedsel de boosdoener. Vooral weekmakers in plastic, zoals de stof BPA, zijn een probleem.
Aangetoond is dat er supplementen zijn die de beweeglijkheid en de kwaliteit van het sperma kunnen verbeteren.

Samenvattend

De oorzaken van het uitblijven van een zwangerschap kunnen heel verschillend zijn. Enkele zijn vernoemd. NatuGenese kan u helpen met o.a. onderzoek, begeleiding, behandeling en andere ondersteunende diensten.