Wat is NatuGenese

NatuGenese is een netwerk van artsen en therapeuten die zich gespecialiseerd hebben in de orthomoleculaire -en fytotherapie en natuurgeneeskunde.

Bij NatuGenese kunt u als patiënt terecht voor complementaire (aanvullende) geneeskunde. NatuGenese maakt gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten.

NatuGenese is gericht op preventie en behandelen van ziekten. Er gaan vaak jaren aan vooraf voordat mensen uiteindelijk ziek worden. NatuGenese beschikt over moderne apparatuur om in een vroeg stadium te kunnen bepalen hoe het met uw gezondheid is gesteld.

Uitgangspunt is “Gezondheid van binnenuit”, oftewel, het lichaam in staat stellen zichzelf te genezen. Dit begint al op het moment dat u bij ons over de drempel stapt. Doordat wij goed kijken en luisteren naar de symptomen waarmee u als patiënt bij ons binnenkomt, kunnen wij ons vervolgens richten op de kern van de oorzaak achter deze symptomen.

Het komt veelvuldig voor dat men in het reguliere circuit geen vooruitgang meer boekt en hier buiten op zoek moet gaan naar alternatieven. NatuGenese kan u dit bieden, zodat uw lichaam weer zo optimaal mogelijk gaat functioneren. Maar ook als u meer ontspanning in uw leven wilt, uw concentratie en aandacht wilt aanscherpen, bent u bij ons aan het goede adres.

Wij beschikken bijvoorbeeld over de nieuwste methode voor het opsporen van processen die fout gaan in het lichaam. Deze methode is pijnloos en niet invasief (er wordt niets in uw lichaam ingebracht).

De kracht van ziektepreventie bestaat uit het inzetten van een juiste (preventieve) therapie, die naast behandelingen ook gericht is op zowel (tijdige) aanpassing van uw leefstijl, gezonde voeding en het gebruik van lichaamseigen voedingsstoffen, waardoor wij uw gezonde levensjaren kunnen verlengen en de kans op ziekte kunnen verkleinen.

Je hoeft immers niet altijd ziek te zijn om beter te willen worden? Bij “zakelijk” vindt u meer informatie hierover. De behandelingen bestaan uit een uitgebalanceerde combinatie van diverse therapieën en technieken, die in onze praktijken worden uitgevoerd.

Met behulp van deze website willen wij u informeren over een vorm van geneeskunde die veel meer aandacht verdient. Het betreft alle natuurlijke, of op zijn minst niet-toxische therapieën. Therapieën die we als behandelaars ook rustig op onszelf zouden toepassen en meestal al hebben ervaren. Wij hopen dat deze website aanleiding geeft voor discussies, patiënten te ondersteunen in hun keus voor de hier geschetste therapieën en mogelijk kunnen bijdragen aan een aangenamer leven.

Deze website is niet bedoeld als adviezen- of informatiebron voor zelfmedicatie en genoemde verbanden mogen niet worden geïnterpreteerd als zijnde een gezondheidsclaim. Een goede anamnese (vraaggesprek) bij één van onze artsen/therapeuten, een eventueel basaal lichamelijk onderzoek en indien gewenst aanvullend laboratoriumonderzoek zijn noodzakelijk voor het geven van een gericht deskundig advies.