Missie:

Gezondheid boven alles
De belangrijkste missie van NatuGenese is het voorkomen dat mensen ziek worden en het opsporen van ziekte in een eerder, meestal beter behandelbaar, stadium. Om een goede inschatting te kunnen maken van de gezondheid, kijken we naar de mens in zijn totaliteit. Wij werken alleen met onderzoek- en behandelmethoden die verantwoord en veilig zijn. Wij adviseren uitsluitend hoogwaardig werkzame  complementaire geneeskunde  en  fytotherapeutische middelen, met geen of zo min mogelijk hulpstoffen.

Meer dan onderzoek alleen
Effectieve onderzoekmethoden combineren wij met geavanceerde apparatuur. Maar minstens zo belangrijk is het geoefende oog van arts/therapeut, die dankzij ervaring en expertise, de juiste conclusies weet te trekken. Het blijft niet bij onderzoek alleen. Wij streven naar langdurige relaties, waarbij wij patiënten ondersteunen om eventuele gezondheidsrisico’s te verminderen en de vitaliteit te verbeteren. Stap voor stap werken wij samen met onze patiënten aan het verbeteren van hun gezondheid en welzijn.

Bewustwording
NatuGenese tracht door bewustwording de samenwerking tussen reguliere- en  complementaire geneeskunde  te verbeteren, waardoor de gezondheid in de breedste zin naar een hoger niveau wordt gebracht in het belang van zowel de patiënt als behandelaar.